GC Code
PL
Insurers
Name
Towarzystwo Ubezpieczen Wzajemnych MEDICUM
Insurer Code
PL-60
Address line1
ul. Staniewicka 14A
Postal code
03-310
City
Warszawa
Country
Poland
VAT Number
PL5242787710
Tel Switchboard
+48 (22) 231 85 86