GC Code
SK
Insurers
Name
OBCHODNÁ POISTOVACIA A ZAISTOVACIA SPOLOČNOST ASTRA S. A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Insurer Code
SK-014
Address line1
Hraničná 18
Address line2
SLOVAKIA
Postal code
SK-821 05
Country
Slovak Republic
VAT Number
SK2023658329
Tel Switchboard
(00421) 850 888 100