Skip to main content
Back to the interactive map
Export
Organisation Type Code Name Website Phone Email
Green Card Bureau SK Slovenská kancelária poist'ovatel'ov http://www.skp.sk/ (+421) 244 455 452 claims@skp.sk
Compensation Body SK Slovenská kancelária poist'ovatel'ov http://www.skp.sk (+421) 244 455 452 claims@skp.sk
Information Centre SK Slovenská kancelária poist'ovatel'ov http://www.skp.sk/ (+421) 244 455 452 ic@skp.sk
Guarantee Fund SK Slovenská kancelária poist'ovatel'ov http://www.skp.sk (+421) 244 455 452 claims@skp.sk
Name IC Code Website Phone Email Status
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. SK-009 SK http://www.allianzsp.sk (00421) 259 631 111 olpudereg@allianzsp.sk active
AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu SK-011 SK http://www.axa.sk (00421) 259 491 539 info@axa.sk active
ČSOB Poisťovňa, a. s. SK-004 SK http://www.csobpoistovna.sk (00421) 259 665 294 claims@csob.sk active
Generali Poisťovňa, a. s. SK-002 SK http://www.generali.sk (00421) 850 111 117 foreignclaims.sk@generali.com active
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel SK-013 SK http://www.genertel.sk (00421) 232 784 201 GTforeignclaims.sk@generali.com active
Groupama poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu SK-008 SK http://www.groupama.sk (00421) 220 854 208 info@groupama.sk active
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group SK-006 SK http://www.kpas.sk (00421) 248 210 511 greencard@kpas.sk active
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group SK-007 SK http://www.koop.sk (00421) 257 299 198 greencard@koop.sk active
OBCHODNÁ POISTOVACIA A ZAISTOVACIA SPOLOČNOST ASTRA S. A., pobočka poisťovne z iného členského štátu SK-014 SK http://www.astrapoistovna.sk (00421) 850 888 100 info@astrapoistovna.sk inactive
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu SK-015 SK http://www.premium-ic.sk (00421) 850 888 988 poistenie@premium-ic.sk active
Union Poisťovňa, a. s. SK-012 SK http://www.union.sk (00421) 220 811 811 union@union.sk active
UNIQA poisťovňa, a. s. SK-010 SK http://www.uniqa.sk (00421) 257 883 211 fcd@uniqa.sk active
Wüstenrot poisťovňa, a. s. SK-003 SK http://www.wuestenrot.sk (00421) 257 889 900 info@wuestenrot.sk active
Name IC Code Website Phone Email Status
AVUS International, spol. s r.o. SK +421 2 209 026 98 active
AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava SK +421 2 582 521 84 active
CORIS - Bratislava, a.s. SK +421 2 436 410 37 active
MAI Insurance Agent, s.r.o. SK +421 2 205 700 70 active
INSERVIS Slovakia s.r.o. SK http://www.inservis.com active
VILTOM FIDELITY s.r.o. SK active