GC Code
PL
Insurers
Name
Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji WARTA S.A.
Insurer Code
PL-01
Address line1
Rondo Ignacego Daszyńskiego 1
Postal code
00-843
City
Warszawa
Country
Poland
VAT Number
PL5210420047
Tel Switchboard
(4822) 581-01-00
Tel Switchboard
(48) 502-308-308
Website
http://www.warta.pl